Villa Framtid är ett skyddat boende för kvinnor från 18 års ålder, med eller utan barn. Verksamheten drivs av skickliga medarbetare med socionomutbildning och erfarenhet från arbetet med våld i nära relation. Verksamheten är belägen på hemlig ort. Vi har öppet dygnet runt och vid behov kan vi hämta den skyddssökande.

Villa Framtid erbjuder:
• Akut hjälp, jour och personal dygnet runt.
• Möjlighet att hämta boende.
• Möjlighet att efter bedömning ta emot husdjur.
• Trygg och insynsskyddad boendemiljö.
• Enskilda stödsamtal och coachande föräldrasamtal.

Boendets utformning

På Villa framtid finns två olika former av boenden. Antingen kan den skyddssökande bo i ett gemensamt boende, där hon får eget rum men delar på badrum och kök. Ett annat alternativ är att bo i en av våra lägenheter som är utrustade med eget kök, badrum och vardagsrum. Vi anpassar oss efter den enskildes behov och önskemål och i samråd med socialtjänstens mål. De gemensamma utrymmen består av vardagsrum med TV, stort aktivitetsrum, bastu, gym och matsal och är till för alla som bor hos oss. Här sker det de naturliga möten och samtalen.

Varje boende får en egen kontaktperson. Kontaktpersonen deltar i möten med socialtjänsten och kan vara stöttande i möten med olika myndigheter. Den boende och kontaktpersonen upprättar tillsammans en genomförandeplan, där målen utgår från vårdplanens mål eller socialtjänstens beskrivning av uppdraget. Även medföljande barn får en egen genomförandeplan. Journalföring och genomförandeplan sker utifrån socialstyrelsens riktlinjer och vid önskemål kan vi skicka regelbundna rapporter till ansvarig socialsekreterare.

Trygghet och säkerhet

Upprättande av trygghet och säkerhet för den vuxne och barnet är en av de viktigaste aspekterna för att en vistelse på skyddat boende ska bli så lyckad som möjligt. På Villa Framtid ger vi tillgång till både yttre och inre säkerhet. I den yttre säkerheten har vi ett skal av bland annat lås, larm och insynsskydd. Varje person får en telefon och kontantkort. Ingen av lägenheterna eller rummen har kontakt med gator eller trafik. I den inre säkerheten fokuserar vi på att hjälpa den boende med exempelvis hantering av sociala medier, hur kontakten med anhöriga ska se ut och att få ökad förståelse för ett hållbart och långsiktigt säkerhetstänk.

Introduktion och information om säkerhetstänk och sekretessmarkering, sker från dag ett och sedan följs regelbundet upp. Vi genomför FREDA farlighetsbedömning, PATRIARK eller SARA i början och även under tiden på boendet. Vi hjälper personen att genomföra polisanmälan, skadestånd, kontaktförbud och andra viktiga delar för att långsiktigt kunna upprätthålla en trygg zon för sig själv och för sitt barn. Vid juridiska frågor har vi kontakt med rådgivare som vi har stort förtroende till och som länge arbetat med frågor som rör kring våld i nära relation.

Barn i boendet

För oss är det viktigt att barn får en lugn och trygg miljö att vara i, anpassat efter deras behov. För de minsta finns barnhörnor som stimulerar till kreativitet och lek. För de lite äldre barnen finns eget rum med pingisbord, soffhörn, TV-spel och biljardbord. Alla lägenheter är utrustade för att barn ska trivas och på gården finns lekplats med gungor och sandlåda. Vi ordnar regelbundna aktiviteter för familjen, exempelvis att göra utflykter till badstrand, skogen, simhall och idrottshallen.

Varje barn får en egen genomförandeplan, där vi fokuserar på deras behov och önskemål. De får också all information och introduktion anpassat efter deras ålder och mognad. Personalen har bred kunskap inom anknytning och omsorgssvikt, om barn som bevittnat och upplevt våld samt även kunskaper och erfarenhet om barn med olika funktionsnedsättningar. Vid önskemål samverkar vi gärna med handläggare om underlag i form av observationer till utredningar enligt 11 kap. 2§ SoL. Genomförandeplanen skrivs med inspiration av BBiC.

Husdjur

Vi erbjuder skyddade boenden där kvinnan och/eller barnen får ta med husdjur. Vi tycker detta är en självklarhet då husdjuret slipper stressen att lämnas iväg från sin ägare. De boende ska inte heller under sin tid hos oss behöva oroa sig över var husdjuret befinner sig och hur det mår. En annan positiv effekt är att husdjur har en oerhörd förmåga att hjälpa, skänka ro och stötta sin ägare i den nya situation det innebär att bo i ett skyddat boende.

Samtalsstöd

När någon blivit utsatt för våld i nära relation, finns många gånger ett stort behov av att bearbeta händelser och återuppbygga självkänsla och tron på framtiden. Personer kan bära på mycket känslor av skuld och skam och föräldrar kan känna sig vilsna i hur de ska hjälpa sitt barn i bearbetningen.

Våra stödsamtal fokuserar på att öka självkänslan hos den vuxne, minska känslor av skuld och skam och upprätthålla motivation och hopp om en trygg och säker framtid. För de vuxna som har barn, hjälper vi dem att stärkas i föräldrarollen och få självförtroende att vara en god förälder. För personer i ambivalens, hjälper vi dem att fatta bra beslut för sin egen framtid. Personalen som genomför samtalen är socionomer, utbildade i MI, har bred kunskap inom våld i nära relation, barns upplevelse av våld samt om anknytning och omsorgssvikt. Finns det behov av att arbeta med större traumatiska upplevelser, hjälper vi personen i kontakt med psykiatrin.

Stöd och aktiviteter

För oss är det viktigt att skapa en meningsfull tid för alla som bor hos oss. Vi upprättar alltid en genomförandeplan i samråd med kvinnan. Den boende kan efter önskemål och förmåga sätta igång med olika aktiviteter, stödsamtal och får hjälp i kontakt med myndigheter.

I boendet har vi tillgång till gym och gruppträningar. Intill gymmet finns en barnhörna, så att även föräldrar med små barn ska få möjlighet till att aktivera sig. Vi skjutsar den boende och familjer till olika aktiviteter och till besök hos vårdcentral, polis och andra myndigheter. I våra allmänna utrymmen sker det naturliga möten och social samvaro.

När den skyddssökande har fått en stabil grund att stå på, blir det aktuellt att tillsammans med personal förbereda sig för en framtid utanför vårt boende. Under utslussningen har Villa Framtid fortlöpande kontakt efter individens önskemål och i samråd med socialtjänsten. Den boende får alltid kontakta oss för rådgivning, även efter tiden på boendet. För oss är målet att alla ska kunna ha ett självständigt liv, fritt från våld och förtryck.

Bostadsletarhjälp

Många klienter kommer att bli tvungna att byta kommun och eftersom det är stor brist på bostäder i Sverige så hjälper vi till att kontinuerligt söka egen bostad. Vi vill verkligen stödja klienten till ett självständigt liv och arbetar därför med detta under boendetiden.

Bostad för kvinnor med eller utan barn

Våra bostäder är för kvinnor med eller utan barn. Alla kvinnor med barn får en egen lägenhet med kök, badrum och sovrum. Varje lägenhet har ett fullt utrustat kök och samtliga lägenheter har egen uteplats. Vi har även tillgång till rum med delat kök om så önskas.

.

Behöver ni placera akut?

Vi tar emot boende alla dygnets timmar och från hela landet. Vid behov erbjuder vi transportservice och kan hämta boende där de befinner sig. Samtliga placeringar måste ske via kommunal socialtjänst.

Är du privatperson och behöver snabb hjälp kontakta socialtjänsten i din kommun eller ring 112.

VÅRT JOURNUMMER ÄR: 070-925 59 51

Vid övriga frågor kontakta oss på info@villaframtid.nu

Villa Framtid

Journummer: 070-925 59 51